Voorkeursbesluit complex project ‘Noord-Zuidverbinding Limburg’ vastgelegd: openbaar onderzoek kan beginnen

Door Rita Moors op 21 december 2021

Na maar liefst 50 jaar zwoegen en studeren stelt de Vlaamse Regering het ontwerp voorkeursbesluit vast van het complex project 'Noord-Zuidverbinding Limburg'. Er werd gekozen voor een doortochttracé met tunnels, een Noord-Zuidverbinding met minimale impact op de natuur en maximale rechtszekerheid. Het openbaar onderzoek zal lopen van 22 december t.e.m. 19 februari.

Voor de Spartacus Lijn 3 (bouwsteen 1) tussen Hasselt en knoop Noord-Limburg werd er gekozen voor het HOV-systeem Trambus en voor de wegverbinding N74 (bouwsteen 2) werd het combinatiealternatief Ay weerhouden. Vanuit specifieke sessies met belanghebbenden en experten is voor de alternatieven in beeld gebracht of er draagvlak is. Een brede dialoog hierover is georganiseerd.

Naast de twee sturende bouwstenen zijn er nog volgende bouwstenen die te beschouwen zijn als kernelementen van het complex project “Noord-Zuidverbinding Limburg”:

-Mobiliteitsmaatregelen in het (ruimer) netwerk: optimale routing naar N74 in Peer, slimme knip N715 t.h.v. de Zwarte Beek, afstemming en aanleveren van input voor wijkmobiliteitsplannen voor Houthalen en Helchteren, ...

-Visievorming en uitvoering (delen) van: Europarklaan, Kazernelaan, Helzoldstraat en Herebaan Oost-West, Grote Baan (Houthalen-Helchteren), Kempische Steenweg,...

-Gebiedsontwikkeling (eventueel gekoppeld aan herbestemmingen): rond HOV-haltes (in zone A, B en C), uitbouw dragende fietsstructuur in zone B, Grote Baan (gekoppeld aan kansen voor HOV-haltes en wonen), herbestemmen bedrijvenzone Helchteren-Noord...

-Ecologische passages: in de Mangelbeekvallei (Grote Baan, Europark), Broekbeekvallei (t.h.v. N74), Laambeekvallei (Knoop Zuid), ecoduct over de N74,...

-...

Daarnaast zal er afstemming gebeuren met (lopende) projecten: Spartacuslijnen 1 en 2, Hoppinpunten, rioleringswerken,...

Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors reageert: "Na 50 jaar mogen we echt wel optimistisch zijn. De kans op slagen is groter dan ooit. Dat dankzij de vele inspanningen die werden geleverd om niet in gerechtelijke en andere procedures te verzanden. Het is nu uitkijken naar de resultaten van het openbaar onderzoek. We mogen daarbij niet vergeten hoe belangrijk dit project is voor heel Limburg. Eens gerealiseerd zal dit revolutionair zijn voor de verkeersdoorstroming in onze provincie."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is