Nieuws

Door Rita Moors op 27 oktober 2021

Na maar liefst 50 jaar zwoegen en studeren werd recent eindelijk het voorkeurstracé voor de Noord-Zuidverbinding voorgesteld. Er werd gekozen voor een doortochttracé met tunnels, een Noord-Zuidverbinding met minimale impact op de natuur en maximale rechtszekerheid. De vooropgestelde opening staat …

Door Rita Moors op 26 oktober 2021

Sinds 1 oktober 2020 is elke weggebruiker verplicht om bij filevorming, op alle wegen met twee rijstroken of meer per rijrichting, een reddingsstrook te vormen. Het principe van de reddingsstrook moet ervoor zorgen dat prioritaire voertuigen altijd een vrije doorgang hebben. Zo kunnen hulpdiensten …

Door Rita Moors op 15 oktober 2021

Limburg is officieel in de running om het project ‘Einstein Telescoop’ binnen te halen, ‘s werelds grootste ondergrondse detector van zwaartekrachtgolven. Er zijn door universiteiten, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie middelen vrijgemaakt om het project ‘Einstein Telescoop’ te ondersteunen en …