Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Rita Moors in verschillende commissies

Als vast lid

- Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie 
- Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.
 

Zij is ook vast lid van de Deonthologische Commissie

Als plaatsvervangend lid

- Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
- Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de kansen van artificiële intelligentie en de voorwaarden voor de implementatie ervan in Vlaanderen

van Stijn De Roo, Andries Gryffroy, Maurits Vande Reyde, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne en Rita Moors
1175 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de optimalisatie van GAS 5

van Rita Moors, Bert Maertens, Marius Meremans, Annick De Ridder, Maarten De Veuster en Paul Van Miert
1182 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de activering van mensen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1068 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Conflictvrij maken van kruispunten - Limburg

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1052 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Trajectcontroles - Signalisatie

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1026 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de indiening van de regionale steunkaart 2022-2027

van Rita Moors aan minister Hilde Crevits
2724 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de aanhoudende problemen bij technische controles van voertuigen op afspraak

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
2718 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de reactie vanuit Maastricht over het onderzoek naar de Spartacuslijn 1

van Jo Brouns aan minister Lydia Peeters
2669 (2021-2022)

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

van de Vlaamse Regering
15 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2