Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Rita Moors in verschillende commissies

Als vast lid

- Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie 
- Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.
 

Zij is ook vast lid van de Deonthologische Commissie

Als plaatsvervangend lid

- Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
- Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het activeren van leefloongerechtigden

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1452 (2022-2023) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over onvrijwillig deeltijds werkenden

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1453 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Andries Gryffroy, Kurt Vanryckeghem en Rita Moors
1338 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over het dossier van de Einsteintelescoop

van Rita Moors aan minister Jo Brouns
774 (2022-2023)

Schriftelijke vraag N715 Zonhoven - Herinrichting

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
9 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Albertkanaal - Overloop bij hoogwater in de Maas

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
13 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Stijn Bex
15 (2022-2023) nr. 7-H

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Maaike De Vreese
15 (2022-2023) nr. 7-E

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Maaike De Vreese
15 (2022-2023) nr. 7-E
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2