Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Rita Moors in verschillende commissies

Als vast lid

- Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie 
- Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.
 

Zij is ook vast lid van de Deonthologische Commissie

Als plaatsvervangend lid

- Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
- Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de activering van mensen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1068 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de uitrol van 5G in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Stijn De Roo, Maurits Vande Reyde, Rita Moors, Peter Van Rompuy en Philippe Muyters
954 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de nood aan duidelijkheid aangaande 'Trajectcontrole as a Service' bij lokale besturen

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters
260 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Spartacuslijn 2 - Stand van zaken

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
265 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de coördinator van het Einsteintelescoopproject

van Rita Moors aan minister Hilde Crevits
1280 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de beslissing rond de juridische problemen met 'Trajectcontrole as a Service'

van Els Robeyns aan minister Lydia Peeters
265 (2021-2022)

Actuele vraag over de vernietiging van het systeem van trajectcontroles via een privaat consortium

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
271 (2021-2022)

Ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2022

van de Vlaamse Regering
986 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2