In het Vlaams Parlement zetelt Rita Moors in verschillende commissies

Als vast lid

  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie 
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
  • Deonthologische Commissie

Als plaatsvervangend lid

  • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
  • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen

Recente tussenkomsten

Meer Tussenkomsten

Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2