Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Rita Moors in verschillende commissies

Als vast lid

- Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie 
- Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.
 

Zij is ook vast lid van de Deonthologische Commissie

Als plaatsvervangend lid

- Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
- Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de uitrol van 5G in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Stijn De Roo, Maurits Vande Reyde, Rita Moors, Peter Van Rompuy en Philippe Muyters
954 (2021-2022) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Rita Moors
888 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de aanpak van geluidsoverlast door wegverkeer

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters
308 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Autokeuringscentra - Opleidingen personeel

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1529 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de doorbraak in het dossier van de Limburgse Noord-Zuidverbinding

van Rita Moors aan minister Zuhal Demir
246 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

van de Vlaamse Regering
890 (2020-2021) nr. 1

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur

van de Vlaamse Regering
928 (2020-2021) nr. 1

Vraag om uitleg over de door de federale minister van Mobiliteit gelanceerde burgerbevraging All for zero

van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
120 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2