Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Rita Moors in verschillende commissies

Als vast lid

- Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie 
- Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.
 

Zij is ook vast lid van de Deonthologische Commissie

Als plaatsvervangend lid

- Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
- Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over het professionele rijonderricht

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Sofie Mertens, Rita Moors, Martine Fournier en Bert Maertens
1739 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 en 27/1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Rita Moors, Martine Fournier en Bert Maertens
1617 (2022-2023) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het versterken van de enclavewerking bij de collectieve inschakeling

van Allessia Claes, Axel Ronse, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1681 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Project 'Sluizen Blauwe Kei' Lommel en Mol - Stand van zaken

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1113 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Verkoop tweedehandsmotorfietsen - Terugval

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1091 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de verfijning van de regelgeving over GAS 5

van Rita Moors aan minister Lydia Peeters
2915 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het moeilijke ondernemingsklimaat

van Imade Annouri aan minister Jo Brouns
2580 (2022-2023)

Verslag van de hoorzitting en gedachtewisseling over de nota met 25 maatregelen voor de realisatie van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid en over de semestriële voortgangsrapportering over het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 (februari 2023)

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Marino Keulen en Annick Lambrecht
1706 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzitting en gedachtewisseling over de nota met 25 maatregelen voor de realisatie van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid en over de semestriële voortgangsrapportering over het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 (februari 2023)

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Marino Keulen en Annick Lambrecht
1706 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2