Voorbereiding project Einstein Telescoop schakelt versnelling hoger

Door Rita Moors op 13 april 2023

Overleg België, Nederland en Duitsland geïntensiveerd

Kunnen we binnenkort in Limburg terugkijken naar de oerknal? De Limburgse grensregio is in de running om het project ‘Einstein Telescoop’ binnen te halen, ‘s werelds grootste ondergrondse detector van zwaartekrachtgolven. Er werden door universiteiten, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie al middelen vrijgemaakt om het project ‘Einstein Telescoop’ te ondersteunen en voor te bereiden. Op de laatste Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (IMCWB) besloten België, Nederland en Duitsland een versnelling hoger te schakelen om het project alle kansen te geven. “Eindelijk een duidelijk signaal dat we de Einstein Telescoop écht wel naar de Limburgse grensregio willen halen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors (N-VA). “Deze stappen zijn cruciaal.”

Met de ondergrondse Einstein Telescoop willen wetenschappers signalen opvangen van vlak na de oerknal, en onderzoek doen naar zwarte gaten. Het observatorium is daarom van groot belang voor de internationale natuur- en sterrenkunde. Ten laatste in 2026 zal de Europese Commissie de definitieve locatie van de telescoop vastleggen. Momenteel staat onze regio in rechtstreekse concurrentie met het Italiaanse Sardinië.

Intensievere samenwerking

“Om onze concurrentiepositie te versterken werd er op de laatste Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (IMCWB) besloten om het overleg tussen België, Nederland en Duitsland te intensiveren. Daarop zullen de drie de partijen om de twee maanden samenzitten. Maar ook telkens wanneer er nieuwe elementen naar boven komen”, aldus Moors.

Daarnaast hebben Vlaanderen en Nederland begin dit jaar een grensoverschrijdend projectbureau opgericht, dat op termijn alle entiteiten uit de Euregio Maas-Rijn moet omvatten. De Vlaamse en Nederlandse projectmedewerkers ontmoeten elkaar wekelijks, met als doel om zich zo efficiënt mogelijk voor te bereiden op de uitwerking van een bidbook ter ondersteuning van de kandidatuur van de Euregio Maas-Rijn om de Einsteintelescoop te bouwen en exploiteren.

Tot slot is een Task Force in oprichting die de activiteiten en ontwikkelingen op beleidsniveau coördineert en stroomlijnt tussen de entiteiten van de Euregio Maas-Rijn. Deze Task Force moet de gesprekken op ministerieel niveau voeden.

 

Project van onschatbare waarde

Door de grote economische return is een dergelijk groot project ontzettend belangrijk voor Limburg en de tewerkstelling in de ruime omgeving. “Elke geïnvesteerde euro zou een return van vier euro opleveren. Het project kan op Europees niveau maar liefst 35.000 jobs opleveren waarvan een ‘substantieel’ aantal voor Limburg. Bovendien plaatst het Vlaanderen sterker in de kijker als een O&O regio en een echte kenniseconomie”, aldus Moors.

Bekijk de reportage op TV Limburg: https://www.tvl.be/nieuws/n-va-roept-federale-regering-op-om-geld-vrij-t...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is