Haalbaarheid voorkeursscenario gemeenteplein wordt getoetst met proefopstelling vanaf 27 december t.e.m. 6 februari

Door Rita Moors op 14 januari 2022

In augustus organiseerde de gemeente Lummen een infomarkt over de herinrichting van het gemeenteplein. Bewoners konden er hun opmerkingen over het voorontwerp meegeven. Daarna werd het ontwerp verder uitgewerkt tot een voorkeursscenario. Om dat scenario uit te testen, start er een proefopstelling op het Gemeenteplein vanaf maandag 27 december. De parkeeropstelling en de toegang naar het plein verandert. De opstelling blijft er 6 weken staan. Daarna wordt de proefopstelling weggehaald, geëvalueerd en wordt het voorkeursscenario gefinaliseerd.

Sterker handelscentrum en verbeterde mobiliteit

Met de herinrichting van het gemeenteplein wil het Lummense bestuur het handelscentrum van de gemeente verder opwaarderen. “Zo is er in het ontwerp meer ruimte voorzien voor de terrassen van de horeca”, aldus Rita Moors, schepen bevoegd voor lokale economie en mobiliteit. “Maar, mobiliteit is ook een belangrijk onderdeel”, aldus Moors. “Zo moet de omgeving veilig en overzichtelijk zijn. Voor mensen die op het plein parkeren, voor voetgangers die op het plein wandelen en voor kinderen en hun ouders die op weg zijn naar school”.

Aangepast ontwerp na infomarkt

In augustus, tijdens de infomarkt, werd een voorontwerp getoond. “Dankzij de bemerkingen die we toen kregen, kon de ontwerper het scenario verder verfijnen tot een voorkeursscenario”, gaat Moors verder. “In dat scenario wordt er zoveel mogelijk parking behouden. De parking zelf blijft bereikbaar vanuit de Kerkstraat en de Dorpsstraat. Om een veilige schoolomgeving te creëren, wordt de zuidelijke kant van het Gemeenteplein een eenrichtingsstraat. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers nodig op het plein. En ten slotte, om alles vlot te laten verlopen, verlaat het verkeer het centrum via de Neerstraat of de Pastoor Frederickxstraat naar de Ringlaan.”

Vanaf maandag 27 december tot en met 6 februari zal er een tijdelijke parkeer- en verkeerssituatie gelden:

  • De noordelijke en westelijke zijde van het plein, de Neerstraat en de zijde waar het gemeentehuis ligt, worden voorbehouden voor de horecazaken.
  • De parking kan opgereden worden vanaf de Dorpsstraat en vanaf de Kerkstraat.
  • De straat, aan de zuidelijke zijde van het plein, is een éénrichtingsstraat voor autoverkeer dat het plein verlaat. Zij rijden via de Neerstraat of de Pastoor Frederickxstraat om het centrum van Lummen te verlaten. Fietsers mogen in beide richtingen blijven fietsen.
  • Autoverkeer vanaf de éénrichtingsstraat verleent voorrang aan verkeer uit de Kerkstraat.
  • Er wordt een voetgangers- en fietsstrook voorzien, op de westelijke zijde van het plein, tussen de éénrichtingsstraat en de parkeerplaatsen.
  • De parkeerplaatsen op de westelijke zijde van het plein staan haaks op de bestaande parkeerplaatsen. Er zijn in totaal 15 van deze parkeerplaatsen, die aangegeven worden met tijdelijke wegmarkering.

Herinrichting van Gemeenteplein start najaar 2022

Volgens de huidige planning zal de herinrichting van het gemeenteplein in het najaar van 2022 starten. Voor de werken starten organiseert de gemeente een infomarkt om de Lummenaar te informeren over de planning van de werken en de hinder die daarbij gepaard zal gaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is