Arbeidsmarkt in Limburg iets minder krap dan in de rest van Vlaanderen

Door Rita Moors op 7 oktober 2021

De Limburgse arbeidsmarkt was in juni 2021 minder krap dan de rest van Vlaanderen. De spanningsratio meet de verhouding tussen het aantal werkzoekenden zonder werk in bemiddeling en het aantal beschikbare vacatures. Deze ratio bedraagt in Limburg 4,06 tegenover 3,76 in Vlaanderen (cijfers juni). Dat blijkt uit cijfers in het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors (N-VA). Een grotere spanningsratio betekent dat er meer werkzoekenden per openstaande vacature zijn, en dat de arbeidsmarkt op globaal niveau minder krap is.

Hoogst aantal openstaande vacatures

Ten opzichte van het Vlaams gemiddelde is de Limburgse arbeidsmarkt minder krap, maar tegelijk behaalde het aantal openstaande vacatures bij VDAB in Limburg het hoogste peil ooit in mei 2021. In de sector van de land-, tuin- en bosbouw en visserij werden het meeste openstaande vacatures genoteerd (1.266). Daarvan waren 1.167 vacatures op zoek naar versterking voor de fruitteelt. De tweede sector met het meest aantal openstaande vacatures was de bedrijfstak van de schoonmaak en het onderhoudspersoneel (1.134 openstaande vacatures in Limburg in mei) en het derde grootste aantal openstaande vacatures is op zoek naar versterking van bouwvakkers en technici (639 vacatures).

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors (N-VA): “Er worden heel wat inspanningen geleverd om mensen toe te leiden naar vacatures in de fruitsector, de schoonmaak en de bouwsector, bijna altijd in nauwe samenwerking met federaties en werkgevers. Met zowel de fruitsector, de schoonmaaksector als de bouwsector worden tal van jobdates, communicatie-acties als opleidingen georganiseerd. Er wordt gewerkt aan beeldvorming van de jobs. En via werkplekleren of andere opleidingsvormen kunnen kandidaten die ervaring en vaardigheden missen hun vaardigheden aanscherpen.”

 

Het aantal niet-beroepsactieven

Limburg kampt wel met een vrij hoge graad van inactieven op de arbeidsmarkt, personen die niet aan het werk zijn maar er ook niet actief naar op zoek zijn. Limburg telde volgens cijfers van Statbel in 2020 131.432 inactieven tussen de leeftijd van 20 en 64 jaar.

“Als de ambitie is om zoveel mogelijk Limburgers aan het werk te krijgen, mogen we ons niet beperken tot de werkzoekenden die zijn ingeschreven bij VDAB, maar moet ook het aantal inactieven in Limburg dalen.” aldus Moors.

 

Systematische daling van het aantal werklozen

De werkzoekendengraad daalde de afgelopen jaren wel sterker in Limburg dan in Vlaanderen. In juni 2017 dook ze voor het eerst onder de Vlaamse werkzoekendengraad en sindsdien flirt ze met het Vlaams gemiddelde.

In 2020 bedroeg de werkzaamheidsgraad in Limburg 74,4%. Binnen Limburg heeft het Maasland de laagste werkzaamheidsgraad.

“Om de Vlaamse ambitie om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen, moeten we de afstand van heel wat mensen tot de arbeidsmarkt verkleinen en twijfelaars maximaal verleiden.” besluit Moors.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is