ACTUELE VRAAG over de geplande installatie van 10.000 ANPR-camera’s

Door Rita Moors op 19 oktober 2023

De federale regering heeft bij het opstellen van de begroting voor 2024 groen licht gegeven voor de uitbreiding van het ANPR-camera-netwerk van de federale politie naar maar liefst 10.000 onderling verbonden ANPR-camera's. Dit ambitieuze plan heeft echter verdeelde reacties opgeroepen.

Locaties

Matthias Dobbelaere-Welvaert, een autoriteit op het gebied van privacy, uit zijn bezorgdheid over de mogelijkheid dat deze overvloed aan camera's in ons dichtbevolkte land tot een constante surveillance van de bevolking kan leiden. Het gebruik van ANPR-camera's gaat verder dan louter kentekenplaatidentificatie en kan bijvoorbeeld bij uibreiding gezichten en gedrag herkennen, wat ethische vragen oproept.

Het kabinet-Verlinden verzekert echter dat hun bedoeling niet is om het hele land te overladen met camera's. In plaats daarvan streven ze naar een strategische plaatsing van de camera's op basis van veiligheidsoverwegingen, zoals verkeersveiligheid en algemene veiligheidsmaatregelen.

Dit roept de belangrijke vraag op: zal er coördinatie plaatsvinden met het federale niveau met betrekking tot de exacte locaties van deze nieuwe ANPR-camera's?

Pleidooi

De N-VA fractie is van mening dat het gebruik van technologieën zoals ANPR-camera's voor veiligheidsdoeleinden altijd gepaard moet gaan met transparantie. Het gebruik van dergelijke alomtegenwoordige systemen moet continu geëvalueerd en gecontroleerd worden.

Met betrekking tot de locaties hoopt Rita Moors dat er snel meer duidelijkheid komt over de specifieke criteria en overwegingen die zullen worden toegepast bij het bepalen van deze locaties. Als schepen van mobiliteit juicht ze ook het idee toe om het lokale niveau te betrekken bij deze besluitvorming.

"Het is van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen veiligheid en privacy. Als we technologieën zoals ANPR-camera's inzetten voor veiligheid, dienen er duidelijke en transparante regels te zijn die de privacy van onze burgers beschermen. Privacy is een fundamenteel recht dat voortdurende aandacht en zorgvuldige overweging verdient, met name in dit tijdperk van technologische vooruitgang", aldus Moors.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is