ACTUELE VRAAG Misbruik Trajectcontroles-as-a-service

Door Rita Moors op 16 december 2021

“Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors (N-VA) maant minister Peeters en Somers (Open VLD) aan tot actie”

Trajectcontroles-as-a-service, het concept waarmee privébedrijven een verdienmodel koppelen aan verkeersovertredingen is even controversieel als veelbesproken. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement riep Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors (N-VA) minister van Mobiliteit en Oopenbare Werken Lydia Peeters en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op het matje over hun beleid.

Binnen TaaS neemt een privé consortium alle investerings- en exploitatiekosten van deze trajectcontroles voor haar rekening. “Maar voor niks gaat de zon op. In ruil wordt een aandeel gevraagd van elke boete die wordt uitgeschreven.”, aldus Rita Moors. “Aan de lokale besturen wordt bovendien gevraagd om verkeersremmende maatregelen zo veel mogelijk te vermijden en zelfs bestaande maatregelen te schrappen.” Op deze manier dreigt het lokaal bestuur de regie van het eigen verkeersveiligheidsbeleid totaal te verliezen. Het komt in handen van privéondernemingen die niet gebaat zijn met verkeersveiligheid, maar net met meer verkeersovertredingen.

Het decreet van 1 februari 2021 m.b.t. GAS 5 bepaalt dat lokale besturen onder bepaalde voorwaarden GAS-boetes mogen uitschrijven voor kleine verkeersovertredingen in zones 30 en 50. Één van die voorwaarden is dat de snelheidsovertredingen dienen te worden vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig gefinancierd worden door het lokaal bestuur.

Rita Moors: “Met TaaS lijkt er nu een opening te zijn ontstaan om die voorwaarde erg ruim te interpreteren. Dat hiaat is een voorzet voor gehaaide zakenlui, die daar dikke centen in zien. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we uit winstbejag een systeem opzetten dat lokale besturen belemmert in het voorzien van flankerende maatregelen die de verkeersveiligheid op haar wegen ten goede komen en net verkeersovertredingen uitlokt.

Ik ben oprecht bezorgd over wat er nog van onze ambities en de lokale autonomie inzake verkeersveiligheidsbeleid overblijft als men het ondergeschikt maakt aan een verdienmodel. Ik wil daarom dat er een hersteldecreet m.b.t. GAS 5 komt, waarin duidelijkheid wordt geschapen en de bestaande TaaS-praktijken een halt wordt toegeroepen. Ik hoop dat minister Peeters en Somers, beide bevoegd in het kader van deze kwestie, snel tot actie overgaan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is