Opgelet voor lokale besturen die trajectcontroles organiseren via GAS 5: op gewestwegen verboden om trajectcontrole aan te aankondigen

Door Rita Moors op 8 juni 2022

Alle verkeersborden langs gewestwegen die een trajectcontrole signaleren, zullen op termijn verdwijnen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil daarmee een antwoord bieden op de wildgroei van verkeersborden langs onze wegen. “Ze willen enkel de verkeersborden behouden ‘die er echt toe doen en die automobilisten gezien moeten hebben’”, weet Rita Moors, Vlaams parlementslid voor de N-VA.

In een korte paragraaf ergens onderaan in een flyer als bijlage van een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van alle lokale besturen werd die boodschap weggemoffeld. “Dat was dan meteen de enige communicatie over een toch wel ingrijpende beslissing”, oppert Moors. “Zeker nu de lokale besturen sinds 1 februari 2022 de mogelijkheid hebben om beperkte snelheidsovertredingen met een GAS-boete te bestraffen, gaan vele lokale besturen over tot het zelf financieren en organiseren van trajectcontroles.”

Minister Peeters is van mening dat de infrastructuur voor trajectcontroles intussen voldoende gekend is door de weggebruikers om te weten waarvoor deze dient. De weggebruiker dient dus ten alle tijde de wegcode en de wettelijke verkeersborden te respecteren, waardoor het niet zou mogen uitmaken of de aanwezigheid hiervan al dan niet aangekondigd wordt. “Maar het al dan niet mogen aankondigen van zo een trajectcontrole kan voor een lokaal bestuur in dergelijke beslissing doorslaggevend zijn”, waarschuwt Moors.

Opgelet dus voor lokale besturen die een trajectcontrole via GAS 5 willen installeren. Concreet is het lokale bestuur vrij om trajectcontroles op gemeentewegen aan te kondigen via bebording of via andere initiatieven om te communiceren over de aanwezigheid van trajectcontrole op hun grondgebied. Maar indien de trajectcontrole zich – al dan niet gedeeltelijk - op een gewestweg  bevindt, mogen er geen verkeersborden ter signalisatie van de trajectcontrole geplaats worden.

“Ik heb minister Peeters reeds meerdere keren gewezen op het feit dat ik de communicatie daarover richting de lokale besturen ondermaats vind. Gezien er van de minister geen bijkomend initiatief wordt genomen, wil ik de lokale besturen en de burgers via deze weg hierover informeren”, aldus Moors. “Tenslotte is het doel niet om meer boetes te kunnen uitschrijven, maar wel om op probleempunten mensen extra te wijzen op een geldende snelheidsbeperking.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is