Limburg moet ‘Einstein Telescoop’ binnen halen

Door Rita Moors op 15 oktober 2021

Limburg is officieel in de running om het project ‘Einstein Telescoop’ binnen te halen, ‘s werelds grootste ondergrondse detector van zwaartekrachtgolven. Er zijn door universiteiten, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie middelen vrijgemaakt om het project ‘Einstein Telescoop’ te ondersteunen en voor te bereiden. Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors en Kamerlid Frieda Gijbels, beiden uit Limburg, wijzen op de enorme wetenschappelijke en economische opportuniteiten van het ET-project.

Opportuniteiten

Op dit moment zijn er twee regio’s in de running om het project definitief te verwelkomen: het drielandenpunt België-Nederland-Duitsland en het Italiaanse eiland Sardinië.

“We moeten alles op alles zetten om onze kandidatuur zo sterk mogelijk te maken. Het binnenhalen van dit prestigieuze project betekent dat Limburg zich op de kaart zet als kennisregio. De opportuniteiten op vlak van technologie, innovatie, onderwijs, economie en industrie vormen een ongekende hefboom voor Limburg en bij uitstek voor Vlaanderen”, zegt Moors.

Gijbels: ”De expertise van de Limburgers op het gebied van bouwmaterialen en bouwkunde is gekend, maar we hebben ook universitaire kennis in huis en specifieke technologie. Alle potentiële Limburgse partners moeten de handen in elkaar slaan en. Limburg moet ambitieus zijn en met dit project een aantrekkingspool worden voor specifieke opleidingen, technologische ontwikkelingen en spinoffs die in dit kader passen. We mogen deze boot niet missen.”

Financiering

Concreet voorziet minister Hilde Crevits een cofinanciering van €2 miljoen voor het labo dat een mini-versie is van de zwaartekrachtgolfdetector die in de uiteindelijke ‘Einstein Telescoop’ zou komen. “Maar ook de Vlaamse universiteiten hebben al €1,5 miljoen euro in het project geïnvesteerd.”, weet Moors. “Met een deel daarvan wordt onderzocht of de ondergrond in de Limburg geschikt is voor het project.” Ook vanuit de Vlaamse overheid is €21.000 steun toegekend aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg voor het ET2SME-project. “Dat project spitst zich toe op samenwerking tussen de kmo’s in de regio om technologische ontwikkelingen die nodig zijn voor de ‘Einstein Telescoop’ te stimuleren”, aldus Moors.

In mei 2021 ondervroeg Frieda Gijbels staatssecretaris Thomas Dermine over de inspanningen die de federale regering zou doen. Hij heeft zich daarbij bereid verklaard om het project te ondersteunen als facilitator en coördinator tussen de gemeenschappen en gewesten, maar gaf ook aan dat er geen federaal budget voor was voorzien. “Ik zal dit op federaal vlak van heel dichtbij blijven opvolgen en Dermine hierover blijven ondervragen,” zegt Gijbels, “dit project verdient alle mogelijke politieke ondersteuning en een goede en open samenwerking tussen landen en tussen regio’s.”

Samenwerking

Frieda Gijbels: “We moeten hier samen met alle Limburgse parlementsleden, Vlaams en federaal, onze schouders onder zetten. Op dinsdag 12 oktober deed ik hiertoe nog een oproep aan mijn Limburgse collega-panelleden tijdens het debat van LVSV Hasselt. Ik hoop dat ze mijn voorstel allemaal meenemen naar hun partijen.”

“We moeten alle krachten bundelen. Daarom pleit ik voor de oprichting van een intra-Vlaamse werkgroep”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors. “Willen we dit project binnenhalen, moet het kader rond de ‘Einstein telescoop’ zo gunstig mogelijk gemaakt worden. Een sterk engagement van de Vlaamse overheid, zowel financieel als politiek, zal de kansen vergroten dat het project ‘Einstein Telescoop’ uiteindelijk in Limburg zal landen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is