Kunnen we binnenkort terugkijken naar de oerknal? - Project Einstein Telescoop

Door Rita Moors op 12 december 2022

Drie extra medewerkers voor onderzoeksteam Einstein Telescoop

De Vlaamse Regering keurde zonet op de Ministerraad een investering van 6 miljoen euro goed voor het project Einstein Telescoop. Die investering wordt toegekend aan Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Bijkomend zullen er  drie nieuwe medewerkers het onderzoeksteam vervoegen. “Eindelijk een duidelijk signaal dat we de Einstein Telescoop écht wel naar de Limburgse grensregio willen halen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors (N-VA). “Deze stappen zijn cruciaal.”

Met de ondergrondse Einstein Telescoop willen wetenschappers signalen opvangen van vlak na de oerknal, en onderzoek doen naar de aard van zwarte gaten. Het observatorium is daarmee van grote betekenis voor de internationale natuur- en sterrenkunde.

Concurrentiepositie versterken

Ten laatste in 2026 zal de Europese Commissie de definitieve locatie van de telescoop vastleggen. Momenteel staat onze regio in rechtstreekse concurrentie met het Italiaanse Sardinië. “De zonet toegekende subsidie zal door Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) gebruikt worden om onze concurrentiepositie zo sterk mogelijk te maken”, aldus Moors.

Met dit bedrag wordt enerzijds grensverleggend onderzoek verricht op het gebied van de zwaartekrachtgolven. Anderzijds wordt een bedrag voorzien voor aanvullende geologische analyses zoals noodzakelijke proefboringen.

Uitbreiding onderzoeksteam

In april van dit jaar werd de Einsteintelescoopprojectmanager aangesteld. Hij heeft als taak om een onderbouwd dossier op te maken. Binnenkort zal de Einsteintelescoopprojectmanager versterking krijgen van drie extra medewerkers. “Er is extra expertise nodig voor de voorbereiding inzake ruimtelijke ordening, valorisatie van technologie, enzovoort”, zegt Moors.

Samenwerking gewesten

Een volgende stap is dat Vlaanderen een akkoord moet bereiken met de andere deelstaten en de federale overheid over de deelname en de verdeling van middelen. Op de Interministeriële Conferentie Wetenschapsbeleid (IMCWB) van februari volgend jaar, zal dit een eerste keer concreet worden besproken.

Project van onschatbare waarde

 Door de grote economische return is een dergelijk groot project ontzettend belangrijk voor Limburg en de tewerkstelling in de ruime omgeving. “Elke geïnvesteerde euro zou een return van vier euro opleveren. Het project kan op Europees niveau maar liefst 35.000 jobs opleveren waarvan een ‘substantieel’ aantal voor Limburg. Bovendien plaatst het Vlaanderen sterker in de kijker als een O&O regio en een echte kenniseconomie”, aldus Moors.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is