Kmo-groeisubsidie wint in coronajaar aan populariteit bij Limburgse bedrijven

Door Rita Moors op 2 juli 2021

Coronacrisis of niet, bij heel wat Limburgse bedrijven kriebelen de groeiambities. De kmo-portefeuille en kmo-groeisubsidie kunnen daarbij voor een flinke duw in de rug zorgen. Toch blijkt uit cijfers dat het aantal aanvragen voor de kmo-portefeuille een serieuze duik neemt en het toegekende bedrag aan Limburgse kmo’s daalt zelfs van 10 miljoen euro in 2019 naar 5,2 miljoen in 2020. De populariteit van de kmo-groeisubsidie nam het afgelopen jaar wel toe in Limburg - van 1,6 miljoen naar 2,3 miljoen euro in 2020 - maar daar zit nog heel wat groeimarge. Daarom mobiliseert UNIZO Limburg kmo’s om gebruik te maken van subsidies voor de domeinen waarin we achterlopen. “Zeker met het vooruitzicht van de volgende oproep voor de kmo-groeisubsidie voor bedrijven die willen inzetten op internationalisering, digitalisering of duurzaam en circulair ondernemen. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor de kmo-groeisubsidie vanaf 12 juli tot en met 31 augustus. Wie daarover vragen heeft of begeleiding zoekt, helpen we graag”, verduidelijkt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg.

De kmo-portefeuille is al redelijk lang ingeburgerd en richt zich op opleiding en advies. De kmo-groeisubsidie bestaat nog maar enkele jaren en dient als specifieke hefboom voor kmo’s die willen groeien. Groeien door te innoveren, (verder) te internationaliseren, digitaal te transformeren of duurzaam en circulair te ondernemen. De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema en bedraagt maximum 50.000 euro per jaar per groeitraject. In 2021 zijn er drie oproepen; de tweede oproep is op 12 juli en geldt voor de thema’s internationalisering, digitalisering en duurzaam/circulair ondernemen.

 

Minder kmo-portefeuille, meer kmo-groeisubsidie
Na 3 eerdere jaren met opmerkelijke groeicijfers, kende het gebruik van de kmo-portefeuille in 2020 een sterke terugval van 25%. Het toegekende steunbedrag halveerde zelfs in het afgelopen jaar. De coronacrisis is daar uiteraard niet vreemd aan, maar ook de inkrimping van de steunmaatregel eind 2019 is van invloed op de daling. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers die Vlaams parlementslid Rita Moors van Vlaams minister Hilde Crevits ontving als antwoord op een schriftelijke vraag.  

Samen met UNIZO Limburg dook Rita Moors ook in de cijfers voor de kmo-groeisubsidie. Opvallend genoeg maakt die subsidie de omgekeerde beweging: het aantal ingediende aanvragen nam in Limburg met 50% toe tussen 2019 en 2020 van 82 naar 122 aanvragen, en het toegekende steunbedrag groeide met 40% van 1,6 naar 2,3 miljoen euro. Tegenover die steun staan 4,6 miljoen euro aan Limburgse groei-investeringen. In heel Vlaanderen groeide het aantal dossiers met 60% en de toegekende steun met 30% naar een totaal bedrag van 17,5 miljoen euro steun.

De maatregel blijkt vooral een belangrijke steun te zijn voor kleine ondernemingen: ruim 85% van de goedgekeurde dossiers en middelen zit bij bedrijven tot 10 werknemers. Een mogelijke kanttekening is wel dat de kwaliteit van de ingediende dossiers afneemt, te oordelen aan het dalend goedkeuringspercentage in de afgelopen jaren. In 2020 werd ruim 60% van de dossiers goedgekeurd voor subsidiëring, komend van 70% in 2019 en meer dan 80% in 2018. Ter vergelijking: voor de kmo-portefeuille ligt het goedkeuringspercentage al verschillende jaren op 92%.

 

Stijgende vraag als teken van veerkracht

Rita Moors, Vlaams parlementslid voor N-VA: “Door de coronacrisis was 2020 geen makkelijk jaar voor ondernemers. Gelukkig biedt de Vlaamse overheid de ondernemers via verschillende kanalen ondersteuning. De kmo-groeisubsidie verschaft ondernemingen heel wat mogelijkheden voor bijvoorbeeld innovatie of duurzaam en circulair ondernemen. Dat er in Limburg vorig jaar meer vraag was naar de groeisubsidie weerspiegelt nogmaals de veerkracht van onze Limburgse ondernemers. Tijdens de relance moeten we onze kmo’s daarin maximaal ondersteunen. Het is belangrijk dat we opnieuw aanknopen met economische groei, zodat we uit het dal van de crisis kunnen klimmen.”

 

12 juli: Nieuwe oproep kmo-groeisubsidie

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “2020 was – en dan druk ik me zacht uit – geen makkelijk jaar voor ondernemers. En toch blijven ze investeren in opleiding, advies en veranderingsprocessen. Tegenover de 5,2 miljoen euro steun uit de kmo-portefeuille staan 18 miljoen euro aan investeringen, tegenover de 2,3 miljoen euro steun uit de kmo-groeisubsidie staan 4,6 miljoen euro aan investeringen. Dat verdient dus zeker waardering en een volgehouden inspanning van de Vlaamse overheid. We hopen dan ook dat de budgetten van de voorbije jaren gehandhaafd worden.”

“Tegelijk doen we een warme oproep richting ondernemers om maximaal gebruik te maken van de kmo-groeisubsidie. Die kan interessant zijn voor bedrijven die op een kantelpunt staan. Speel je bijvoorbeeld met een idee voor een nieuw product? Wil je een klantenportaal ontwikkelen in een virtual of augmented reality omgeving? Heb je uitbreidingsplannen? Wil je bepaalde bedrijfsprocessen verduurzamen? Of ga je nieuwe markten verkennen? Wel, bewandel dan zeker de piste van de kmo-groeisubsidie. Ondernemers die daarvoor interesse hebben, kunnen bij ons terecht voor meer informatie en begeleiding om de aanvraag in te dienen”, besluit Bart Lodewyckx.

 

IN CIJFERS
 

Ingediende aanvragen kmo-groeisubsidie: 50% meer aanvragen in 2020

In vergelijking met 2019 nam het aantal ingediende aanvragen voor de kmo-groeisubsidie met de helft toe in Limburg: van 82 naar 122 dossiers. Ten opzichte van 2018 (64 dossiers) is er quasi een verdubbeling. In heel Vlaanderen zien we een toename met 60% in het afgelopen jaar, van 717 naar 1.142 aanvragen. Tegenover 2018 is dit zelfs meer dan een verdubbeling.

Ongeveer 1 op 3 Limburgse aanvragen focussen op een aanwerving, 1 op 4 op het binnenhalen van extern advies en nog eens 4 op 10 op een combinatie van extern advies en aanwerving.

Het aantal dossiers voor extern advies (+71%) en de combinatiedossiers (+53%) namen in Limburg procentueel gezien meer toe dan de aanwervingsdossiers (+32%), wat in het afgelopen coronajaar geen verrassing mag lijken.

Ongeveer 85% van de ingediende dossiers komen van kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

 

Goedgekeurde aanvragen kmo-groeisubsidie: 6 op 10 dossiers goedgekeurd, dalend goedkeuringspercentage in afgelopen jaren

In  vergelijking met de kmo-portefeuille (goedkeuringspercentage van 92%), liggen de goedkeuringen voor de kmo-groeisubsidie heel wat lager: in Limburg werden vorig jaar 6 op 10 dossiers goedgekeurd (73 van de 122). In 2019 lag het aantal goedkeuringen op 72% (59 op 82 ingediende aanvragen), in 2018 nog op 84%.

In Vlaanderen werden 641 van de 1.142 in 2020 ingediende dossiers goedgekeurd, oftewel 56%. In 2019 lag het aantal goedgekeurde dossiers op 68%, in 2018 op 74%.

Ruim 85% van de goedgekeurde dossiers vinden we bij kleine ondernemingen (bedrijven tot 10 werknemers): in Limburg 61 op 73 dossiers, in Vlaanderen 549 op 641 dossiers.

 

Goedgekeurde steunbedragen kmo-groeisubsidie: 40% meer toegekende middelen in 2020

Het toegekende steunbedrag nam met bijna 40% in Limburg tussen 2019 en 2020: van 1,6 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. In Vlaanderen was er een toename met 30%, van 13,6 naar 17,5 miljoen euro.

Van dit steunbedrag van 2,3 miljoen euro in Limburg gaat afgerond 30% naar aanwervingsdossiers (648.000 euro), 15% naar het inhalen van extern advies (360.000 euro) en 55% naar de combinatiedossiers (1,27 miljoen euro).

Ook qua steunbedrag handhaven de kleine ondernemingen tot 10 werknemers hun aandeel van 85%: zij ontvangen bijna 2 miljoen euro van de toegekende steun.

Gelet op het steunpercentage van 50% vanuit de kmo-groeisubsidie, betekent dit dat er tegenover de in 2020 toegekende steun van €2.276,956 afgerond 4,6 miljoen euro aan kmo-investeringen staan (= € 4.553.912).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is