Infoweek om Lummenaren te informeren over verfraaiing van ons gemeenteplein

Door Rita Moors op 29 april 2023

Vanaf vrijdag 28 april kunnen alle Lummenaren de plannen voor de verfraaiing van het gemeenteplein bekijken. Aan het onthaal van het gemeentehuis staan er panelen opgesteld, waarop het ontwerp wordt getoond en toegelicht. Tijdens de openingsuren kan iedereen langskomen, de plannen inkijken en er zijn mening over geven. Na de infoweek wordt het ontwerp waar mogelijk nog verfijnd. De werken starten in het voorjaar van 2024, zodat het plein in het nieuw zit voor het toeristisch seizoen start.

“Tijdens de afgelopen zomers konden de horecazaken rond het plein hun terras uitbreiden. Om deze zone beter in te passen in de omgeving verfraaien we nu het gemeenteplein”, aldus Rita Moors, schepen bevoegd voor lokale economie en mobiliteit.

Grotere terraszone en groen rondom plein

“De terraszone van de horecazaken wordt uitgebreid naar het gemeenteplein”, gaat Moors verder. “Op het plein wordt de terraszone omgeven door bloembakken, meerstammige bomen, struiken, siergrassen en kleurrijke vaste planten. Zo is het aangenaam vertoeven op het plein.”

Fietsstraat voor lokaal verkeer

Aan de noordelijke zijde van het plein wordt de straat een fietsstraat. Autoverkeer rijdt hier maximum 30 km/u en mag fietsers niet voorbijsteken. “Om de toegang van het autoverkeer te controleren en flexibel te maken, wordt er een verzinkbare paal geplaatst ter hoogte van het gemeentehuis”, vervolgt Moors. “We plaatsen ten noorden van de straat ook fietsenstallingen.”

Parkeergelegenheid op plein blijft behouden

“Het centrum blijft, ook na de verfraaiing van het gemeenteplein, toegankelijk voor de auto. De parkeergelegenheid blijft behouden”, aldus Moors. “Tussen de parkeerplaatsen voor het autoverkeer, fietsen en motorfietsen worden er hagen en ander groen aangeplant. Zo wordt de parkeerruimte veilig en mooi afgeschermd van de andere zones op het plein”.

Aandacht voor erfgoed

Na de studie “Naar de Kern”, onder leiding van de provincie Limburg, werd besloten om de kiosk op het gemeenteplein op te waarderen. In het ontwerp wordt er gestreefd naar een optimale benutting van de kiosk. Door moderne trappen rond de historische kiosk aan te leggen worden heden en verleden met elkaar verbonden. Op die manier wordt het boegbeeld van Lummen extra in de kijker gezet. Ook het oorlogsmonument, dat steeds een belangrijke plaats heeft ingenomen op het gemeenteplein, wordt mooi opgenomen in het ontwerp.

Volgende stappen

Het ontwerp wordt nu voorgesteld aan alle Lummenaren, in het administratief centrum. Iedereen kan het ontwerp komen bekijken en er hun mening over meegeven, tot en met vrijdag 5 mei. Alle opmerkingen of bedenkingen worden nadien bekeken en, indien mogelijk, verwerkt door studiebureau Landmeesters.

Werken in voorjaar 2024

Als het ontwerp is afgewerkt, kan de verfraaiing van het gemeenteplein starten. Volgens de huidige planning starten de werken in het voorjaar van 2024 op. Zo moet het plein in het nieuw zitten voor het toeristisch seizoen van start gaat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is