ACTUELE VRAAG hoog aantal dodelijke voetgangersongevallen

Door Rita Moors op 17 maart 2022

43 voetgangers lieten in 2021 het leven in het Vlaamse verkeer. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2020, waardoor we ons terug op het niveau van 2019 bevinden (44). 74% van de dodelijke voetgangersongevallen in 2021 gebeurde binnen de bebouwde kom. In het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen voorziet de minister meer dan 15 concrete maatregelen die de veiligheid van kwetsbare weggebruikers ten goede komen. Een belangrijk onderdeel hiervan vormen veilige snelheidsregimes. Zo is er sinds 2021 een afwegingskader dat wegbeheerders ondersteunt bij het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom, waarbij de veiligheid van de actieve weggebruiker centraal staat.

Om de verkeersveiligheidscijfers terug op het juiste spoor te krijgen, koos en kiest de minister voor een nieuwe bestuurlijke aanpak: MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken), met focus op eenvoud, versnelde output, inspraak en bottom-up benadering. Via MIA wil de minister komaf maken met ingewikkelde procedures die de aanpak en uitvoering van kleine infrastructurele werken of quick wins verhinderen. In proeftuinen wordt geëxperimenteerd met proactieve detectie van verkeersonveilige situaties.

Gelet op het hoge aantal ongevallen met voetgangers en fietsers vorig jaar, pleit Rita Moors ervoor dat weerversneld werk wordt gemaakt van die innovatieve en proactieve aanpak voor wat betreft verkeersveiligheid. 

Geen veralgemeende zone 30

Het zijn de lokale besturen die de beste kijk hebben op hun unieke situatie en op mogelijke problemen en oplossingen, niet de Vlaamse minister of het Vlaams Parlement. De autonomie van de lokale besturen mag niet uit het oog worden verloren.

Daarom zeggen wij: 

NEE, voor een veralgemeende en van bovenaf opgelegde zone 30;

JA, voor een zone 30 als en waar het lokaal bestuur dat nodig acht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is